Regullorja


Ekipi i Shtëpis Mjeksore ju dëshiron mirseardhje.

Na jemi të mirkuptimtë për nevojat dhe vështirsit e juaja të shëndetit.  

Megjithatë, sikur çdo instuticion që duhet të drejtohet mir, na kërkojmë prej jush që të respektoni minimalen e direktivave dhe të angazhoheni të respektoni regulloren e shënuar më poshtë.

Me regjistrimin e juaj në Shtëpin Shëndetsore Aquarelle, ja se çka duhet ditur :

 • Ju angazhoheni me e respektuar regollsin e mutuelle it.
 • Shtëpija Medikale siguron shërbimet medikale gjenerale, shërbime  infermiere dhe fizioterapeute. 

Të gjithë shërbimet e këti lloji të bëra dikundë tjetër, pagesa e atyre shërbimeve nuk miret për sipër as prej mutuelle-it dhe as prej Shtëpis Shëndetsore.

Rastet në përjashtim :

 • Shkuarja në urgjencë (pasi jeni vizituar te doktori i juaj gjeneralist).
 • Kontrollimi nga një mjek tjetër jasht zonës për gjat pushimeve.
 • Autorizim me shkrim nga ana e jonë.
 • Thirja e një mjeku kujdestar gjat vikendit.

Vërejtje !

Mjekët Nutricinist, mjekut spoift, të akupunkturë … , rastet e tilla në shumën e rasteve bëhen nga mjekët gjeneralist. Që do të thote para se të bëni një intervenim të tillë së pari informoheni ju, për arsye se nuk meret para sysh pagesa.

të hënës dhe deri të premten prej orës 8h00 dhe deri 18h30.

Një konsultim pa caktimin e takimit është të shtunën prej orës 9h00 e deri më 10h00. Jasht orarit të punës, një kujdestari gjat javës është e siguruar nga ana e Stëpis Shëndetsore. Mirpo për vikend thirnja mjekun kujdestar të lagjes suaj. Në këto raste ju duhet të paguani faturën e mjekut kujdestar ; Shtëpija e Shëndetit angazhohet t’jua paguaj harxhimet sikurse që e bën mutuelle-i .

Sa i përket konsultimeve, na ju kërkojmë :

 • Të meret një takim
 • Në rast anulimi të na lajmëroni sa më Pazrë
 • Të respektoni, orarin
 • Veç një takim mund të rezzervohet për një njeri.

 Keni vëmendje për të lejmëruar çdo ndryshim siç janë  : adresa, telefoni, mutuelli dhe adres e – mail.

Nëse ju shpërnguleni jashtë zonës së intervenimit (Grâce-Hollogne, Jemeppe, Bierset, Montegnée). Juve do t’ju duhet të çregjistrheni nga kjo Shtëpi e Shëndetit.  

Për t’juar kujtuar se proçedura për të çregjistruar regjistrimin e juaj mer  minimum një muaj.

Në Shtëpin e Shëndetit ka një ekip të përbërë prej disa mjakve, që don të thotë se ju nuk do të kontrolloheni nga i njejti terapeut çdo herë.

Regullisht ndrimi i informatave në mes mjekve, dosjet medikale të pacientëvedhe mbledhjet që mbahen regullisht për çdo javë i mindësohet çdo kujt prej jush që tju pranojnë në kushtet më të mira.  

 Për kërkesat e juaja ditore, çdo herë do të jetë e mundshme t’ju pranojë një mjek i ekipit medikal. Nëse kërkesa e juaj për një takim për vizit medikale bëhet me kohë athere ju mund të rezervoni edhe mjekun që dëshironi.

Sa i përket vizitave në shtëpi : 

 • Vizitat medikalenë shtëpi jan të rezervuara përata  pacientë që për arsye medikale janë në pamundësi të çvendosen për shembull : (mos kesh vetur dhe të banosh larg Shtëpis Shëndetsore nuk është një arsye e mjaftushme).
 •  Në bazë të mundësive, ju falemenderojmë të na paraqiteni para 10h00  orëve.
   

Sa I përket kërkesës së reçetave (receptive) nëpër mes telefonit :

Një mënyrë për renovimin e reçetave mjeksore për tretmane të sëmundjeve kronike është në dispozicionin e juaj recepcion (sekretaresha e pritjes). Në këtë mënyr ju nuk keni nevojë që të caktoni një takim mjeksor vetëm për një reçet mjeksore.  Kjo reçet në dispozicionin e juaj do të jetë di tën e nesërme. 

Megjithatë, mjeku ka të drejtë t’jua refuzojë përshkrimin e reçetës dhe të kërkojë prej jush që të prezentoheni tek ai në visit. Këtë reagim mjeku e bënë me qëllim që të sigurojë një ndjekje mjeksore të nivelit të lartë të gjendjes tuaj të shëndetit dhe të përsëris përshkrimin e reçetës.  

Envie de ne rien rater ?

Inscrivez-vous à la newsletter

Copyright © 2009 - 2021 Maison Médicale Aquarelle - All Right Reserved - Website made by Zzam.be